Om Nordic Funerals nyhetsbrev

När du anmäler dig till Nordic Funerals nyhetsbrev ska du samtidigt ge ditt samtycke till att Nordic Funeral ApS, org.nr 35890688, Hirsevænget 6, 7870 Roslev (nedan kallat ”Nordic Funeral”, ”vi”/”oss”) får skicka riktad e-post med erbjudanden och information om begravningsbranschen med trender, utbildning och tävlingar. Nyhetsbreven skickas normalt ut en till tre gånger per månad. Du kan när som helst avanmäla nyhetsbreven igen. Du hittar länken för avanmälan nederst på alla nyhetsbrev du får från oss.

Hantering av personuppgifter
Vid anmälan till Nordic Funerals nyhetsbrev måste du ge oss några personuppgifter, såsom namn, e-post och telefonnummer. Personuppgifterna används uteslutande för marknadsföringsändamål, exempelvis för att skräddarsy kampanjer och nyhetsbrev.

Nordic Funeral ApS, org.nr 35890688, Hirsevænget 6, 7870 Roslev ansvarar för att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. Som ett led i hanteringen av dina personuppgifter, överförs de till ett hostingföretag, som hanterar uppgifterna enligt våra anvisningar. Du har alltid rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Dessutom har du rätt att begära att få rättat eller raderat uppgifterna om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta.

Cookies
Genom att använda www.nordicfuneral.com godkänner du att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil som läggs i din dator så att vi hos Nordic Funeral bättre kan förstå vad som sker under ditt besök. Syftet är enbart för att göra vår hemsida bättre för dig.

En cookie ger oss på inget sätt tillgång till din dator eller uppgifter om dig, bortsett från de uppgifter du väljer att dela med oss.

Du kan välja att godkänna eller avvisa cookies. De flesta webbläsare godkänner automatiskt cookies, men du kan normalt ändra din webbläsarinställning så att den avvisar cookies om du skulle föredra det. Du bör dock vara uppmärksam på att det kan hindra dig från att fullt ut utnyttja Nordic Funerals hemsida. Om du har frågor om hur du gör detta, kan du söka upp det med hjälp av din föredragna sökmotor och göra en sökning på ”avvisa cookies” tillsammans med ditt webbläsarnamn.

Allmänt
Nordic Funerals förbehåller sig rätten att med en (1) månads varsel, helt sluta med att skicka ut Nordic Funerals nyhetsbrev. Om du inte längre önskar få Nordic Funerals nyhetsbrev, kan du när som helst säga upp medlemskapet.

Personuppgifter 

För att få nyhetsbrev från och handla på www.nordicfuneral.com (gäller endast begravningsentreprenörer) måste du minst ange:

-Namn och/eller företagsnamn
- E-postadress(er) till företaget
- Telefonnummer till företaget
- Eventuella uppgifter som krävs för att genomföra vårt samarbete, det kan vara alternativ leveransadress, lagerkod eller annat
- Eventuella uppgifter för fakturering                        

Oavsett om Nordic Funeral är databehandlare, dataansvarig eller om vi bara har tillgång till andra företags personuppgifter, så gäller dessa datahanteringsprinciper vid all hantering av personuppgifter.

Nordic Funeral betraktar sig själv som
dataansvarig när vi bestämmer i vilket syfte, och även med vilka hjälpmedel, som hanteringen av personuppgifter får ske enligt artikel 4(7) (GDPR).

  1. Vi har alltid hanterat och kommer även framöver att hantera personuppgifter på ett transparent, lagligt och rimligt sätt. Det innebär självklart att vi försäkrar att all hantering av dessa följer både personuppgiftsrätten, men givetvis även relevant lagstiftning (t.ex. marknadsföringslagen). På Nordic Funeral eftersträvar vi samtidigt att ha största möjliga transparens när vi hanterar personuppgifter eller uppfyller anmälningsplikten.

  2. Nordic Funeral hanterar endast personuppgifter i syften som ligger inom våra affärsområden. Det betyder att vi inte hanterar uppgifter där avsikten inte har detta syfte som personuppgifterna var/är insamlade för.

  3. Endast nödvändiga personuppgifter samlas in av Nordic Funeral. Vi hanterar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla de syften som vi naturligtvis har informerat dig om. Skulle vi komma i besittning av kompletterande och onödiga personuppgifter, så raderas de direkt.

    Vi strävar givetvis efter att säkerställa att dina personuppgifter alltid är uppdaterade och helt korrekta.

  4. Nordic Funeral lagrar endast dina personuppgifter så länge det är relevant att lagra dem för det samarbete som har ingåtts med Nordic Funeral. Därefter raderar vi personuppgifter, om ingen annan rättslig skyldighet ålägger oss att göra något annat.

  5. Vi lagrar och hanterar naturligtvis dina personuppgifter på ett helt säkert sätt. 

Vi registrerar och vidareförmedlar de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera varorna till dig, däribland till GLS, Interfjord och Dacser.

Vi samarbetar dessutom med en rad andra företag, däribland E-conomic och Unoeuro som lagrar och hanterar data.

Dessa företag hanterar enbart uppgifterna å våra vägnar och får inte använda dem för egna ändamål.

Uppgifterna lämnas inte och säljs inte vidare till tredje part, såvida det inte sker i samband med en omstrukturering eller en hel eller delvis försäljning av företaget. Eventuellt vidarelämnade uppgifter i en sådan situation kommer att ske enligt den personuppgiftslagstiftning som för tillfället gäller.

Som kund har du möjlighet att få insyn i vår registrering av uppgifter om dig, och du kan invända mot en registrering enligt reglerna i denna i lag om hantering av personuppgifter. Sådana förfrågningar sänds till Nordic Funeral ApS via e-post: kn@nordicfuneral.com

Möjligheter att klaga – översikt och länkar

Om du vill klaga över ditt köp, ska du vända dig till den ansvarige för Nordic Funeral på kn@nordicfuneral.com eller på tel.: +45 20205807

Om vi inte lyckas hitta en lösning, kan du anmäla det till Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby. Du hittar dem på: www.forbrug.dk

 

Register for 1xbet place bets on sports and casinos and download the application to your phone.