Ang. Nordic Funerals nyhetsbrev

Når du registrerer deg for nyhetsbrev fra Nordic Funeral, gir du samtidig tillatelse til at Nordic Funeral ApS, org.nr. 35890688, Hirsevænget 6, 7870 Roslev, Danmark (heretter kalt «Nordic Funeral» eller «vi»/«oss»), får sende deg målrettede e-postmeldinger med tilbud og informasjon om f.eks. trender, utdannelse og konkurranser i begravelsesbransjen. Nyhetsbrevene sendes vanligvis ut én til tre ganger i måneden. Du kan når som helst avregistrere deg fra nyhetsbrevene. Du finner avregistreringslenken nederst på alle våre nyhetsbrev.

Behandling av personopplysninger
Ved registrering for Nordic Funerals nyhetsbrev, må du gi oss noen personopplysninger så som navn, e-postadresse og telefonnummer. Personopplysningene brukes utelukkende til markedsføringsformål, som f.eks. tilpasning av kampanjer og nyhetsbrev.

Nordic Funeral ApS, org.nr. 35890688, Hirsevænget 6, 7870 Roslev, Danmark er ansvarlig for at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende lover. Som en del av behandlingen av personopplysninger, vil disse bli overført til en vertsleverandør som behandler dem etter våre instrukser. Du har alltid rett til å få innsikt i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Videre har du rett til å be om å få opplysningene rettet eller slettet hvis de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante.

Informasjonskapsler (cookies)
Når du benytter deg av www.nordicfuneral.com, aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler. En kapsel er en liten datafil som legges på datamaskinen din slik at vi i Nordic Funeral bedre kan forstå hva som har skjedd under ditt besøk. Formålet er ene og alene å gjøre nettstedet vårt enda bedre for deg.

En informasjonskapsel gir oss på ingen måte tilgang til datamaskinen din eller opplysninger som deg, bortsett fra den informasjonen du velger å dele med oss.

Du kan velge å akseptere eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan som regel endre innstillingene til å avvise dem hvis du foretrekker det. Du bør være oppmerksom på at dette kan forhindre at du får full nytte av Nordic Funerals nettsted. Hvis du har spørsmål om hvordan du gjør dette, kan du gjøre et søk på internett etter "avstenging av informasjonskapsler" sammen med navnet på nettleseren din.

Generelt
Nordic Funeral forbeholder seg retten til at med én (1) måneds varsel helt stoppe utsendelsen av Nordic Funerals nyhetsbrev. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Nordic Funeral, kan du til enhver tid avregistrere deg.

Personopplysninger 

For å kunne motta nyhetsbrevet og handle på www.nordicfuneral.com (utelukkende begravelsesmenn) må du som minimum opplyse:

- Navn og/eller firmanavn
- E-postadresse(r) (arbeid)
- Telefonnummer (arbeid)
- Eventuelle opplysninger som behøves for å gjennomføre samarbeidet med dere, f.eks. annen leveringsadresse, lagerkode eller lignende.
- Eventuelle opplysninger som skal brukes til fakturering

På samme måte, om Nordic Funeral er databehandler/behandlingsansvarlig eller hvis vi bare har tilgang til andre bedrifters personopplysninger, så tar vi med disse prinsippene som databehandling ved enhver håndtering av personopplysninger.

Nordic Funeral betrakter seg selv som behandlingsansvarlig når vi bestemmer til hvilket formål samt med hvilke hjelpemidler vi skal behandle personopplysninger for, i henhold til artikkel 4, avsnitt 7 i EUs personvernsforordning (GDPR).

  1. Vi har alltid, og behandler også fremover, personopplysninger på en transparent lovlig og rimelig måte. Dette betyr at vi naturligvis sikrer at all behandling av personopplysninger både samsvarer med personvernlovgivning og, naturligvis også, etter øvrig relevant lovgivning      (f.eks. markedsføringsloven). Nordic Funeral arbeider samtidig for å ha størst mulig transparens når vi behandler personopplysninger eller iakttar opplysningsplikten.

  2. Nordic Funeral behandler kun personopplysninger til formål som er innenfor våre forretningsområder. Det betyr at vi ikke foretar behandlinger som ikke er med henblikk på det formålet som opplysningene var/er samlet inn for.

  3. Nordic Funeral samler bare inn nødvendige personopplysninger. Vi behandler kun de personopplysningene som er nødvendige for å kunne oppfylle det formålet som vi har opplyst om. Skulle det skje at vi kommer i besittelse av supplerende og unødvendige opplysninger, blir disse slettet umiddelbart.

    Vi arbeider også for å sikre at personopplysningene dine alltid er a jour og helt korrekte.

  4. Nordic Funeral oppbevarer bare personopplysninger så lenge det er relevant for samarbeidet som er inngått med Nordic Funeral. Etter dette sletter vi i utgangspunktet alle personopplysninger med mindre det ligger en annen rettslig forpliktelse til grunn som dikterer at vi må gjøre noe annet.

  5. Vi oppbevarer og behandler naturligvis personopplysningene helt beskyttet. 

Vi registrerer og videresender de personopplysningene som er nødvendige for å kunne levere varene til deg. Herunder til GLS, Interfjord og Dacser.

Utover dette samarbeider vi med en rekke andre bedrifter, blant annet E-conomic og Unoeuro som oppbevarer og behandler data.

Virksomhetene behandler utelukkende opplysningene på våre vegne, og får ikke bruke dem til egne formål.

Opplysninger verken videresendes eller selges til tredjepart med mindre det skjer i forbindelse med en omstrukturering eller ved helt eller delvis salg av virksomheten. Eventuell videresending i slike situasjoner vil skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Som kunde har du mulighet til å få innsikt i vår registrering av opplysninger om deg, og du kan gjøre innsigelser mot en registrering i henhold til reglene om dette i lov om behandling av personopplysninger. Alle slike henvendelser rettes til Nordic Funeral ApS via e-post: kn@nordicfuneral.com

Klagemuligheter – oversikt og lenker

Hvis du vil klage på kjøpet, skal du henvende deg til den ansvarlige for Nordic Funeral på kn@nordicfuneral.com eller tlf.: +45 20 20 58 07

Hvis vi ikke klarer å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet:

Forbrukerrådet
Postboks 463
Sentrum
0105 Oslo Du finner dem på: https://www.forbrukerradet.no